مقالات آموزشی

نظر مشتریان

دستتون در نکنه خیلی خوبید

مشتری یکسایت الف

دستتون در نکنه ترکوندید

مشتری ناراحتسایت داغون

تعداد پروژه های انجام شده

245

تعداد پروژه های انجام شده

تخصص ما

مهارت PHP
مهارت JS
مهارت HTML
مهارت WP
مهارت امن سازی سایت

مراحل پروژه

  • جلسه اول : پیاده سازی پروژال

    محتوای لیست اینجا میرود

  • جلسه دوم: طراحی نمونه اولیه

    محتوای لیست اینجا میرود

  • جلسه سوم : نسخه آزمایشی

    محتوای لیست اینجا میرود

  • تهویل پروژه

اعضای تیم

Mersad Tehrani

Mersad Tehrani

Programer
Mersad Tehrani

Mersad Tehrani

Programer
مرصاد تهرانی

مرصاد تهرانی

Programer
Mersad Tehrani

Mersad Tehrani

Programer
Mersad Tehrani

Mersad Tehrani

Programer